Program_files/Program%20fo%CC%88r%20Hjorteds%20hembygdsfo%CC%88rening%202016.docx
 

Ni som vill bli medlem i vår trevliga förening kan göra detta över internet genom er internetbank.

Betala in 60:- till Postgirokonto 17 17 59-4 ange som betalningsmottagare Hjorteds hembygdsförening, kom ihåg att ange avsändare.