Syftet med denna sida är att ni som användare ska hitta den information som ni söker angående våra evenemang och det kulturarv som vi förvaltar.


Styrelsen - Program - HembygdsparkenK L Berner - Bygdehistoria - Maskinkurs - Hantverks och motordagen - Sågverket - Grönsjön - Övrigt

Slåttergille


Om ni söker information angående vår bygd och vill komma i kontakt med oss ber vi er att använda vår e-mail


 

 

 

 

 

 

 


Ett välbesökt slåttergille genomfördes i Strömsnäs den 20 juli. För bilder tryck här

Vi vill tacka våra besökare för en mycket trevlig midsommarfest i hembygdsparken! För bilder tryck här

Vi har även haft besök av Ankarsrums skola i parken, för information och bilder tryck här


Årets första vandring är nu genomförd. För bilder tryck här


Nu finns Axel Delormes gedigna arbete om Boarum att köpa från Hembygdsföreningen. För information tryck här


Program för 2014 finns här
Förberedelserna inför Motor och hantverksdagen har börjat med den traditionsenliga slåttern på Bolhults gård. Vi kommer under Motor och hantverksdagen tröska spannmålen.