Syftet med denna sida är att ni som användare ska hitta den information som ni söker angående våra evenemang och det kulturarv som vi förvaltar.


Styrelsen - Program - HembygdsparkenK L Berner - Bygdehistoria - Maskinkurs - Hantverks och motordagen - Sågverket - Grönsjön - Övrigt

Slåttergille


Om ni söker information angående vår bygd och vill komma i kontakt med oss ber vi er att använda vår e-mail


 

 

 

 

 

 

 

Midsommar i Hjorted

24/6 11:30 börjar firandet med att vi reser stången. Anette och Björn Danielsson spelar till dansen. Sven-Olof Nilsson är lekledare. Ostkakelotteri och godisregn samt kaffeservering med hembakat bröd.

Den 23/6 klockan 18:00 samlas vi i hembygdsparken och klär stången gemensamt.

Varmt välkomna!

Välkomna att söka bilder i vårt bildarkiv! (uppdaterad fil)

I detta dokument kan ni själva söka efter personer, gårdar, torp och andra företeelser. Informationen finns i följande fil: Hjorteds hembygdsförenings bildarkiv.xlsx. Hittar ni bilder som ni vill ha kontakta hembygdsföreningen och läs information om bildhanteringen här.


Nu finns Axel Delormes gedigna arbete om Boarum att köpa från Hembygdsföreningen. För information tryck här