Syftet med denna sida är att ni som användare ska hitta den information som ni söker angående våra evenemang och det kulturarv som vi förvaltar.


Styrelsen - Program - HembygdsparkenK L Berner - Bygdehistoria - Maskinkurs - Hantverks och motordagen - Sågverket - Grönsjön - Övrigt

Slåttergille


Om ni söker information angående vår bygd och vill komma i kontakt med oss ber vi er att använda vår e-mail


 

 

 

 

 

 

 

Välkomna att söka bilder i vårt bildarkiv!

I detta dokument kan ni själva söka efter personer, gårdar, torp och andra företeelser. Informationen finns i följande excel-dokument. Hittar ni bilder som ni vill ha kontakta hembygdsföreningen och läs information om bildhanteringen här.


Vi har återigen vårdat våra ängslador nere vid Grönsjön, för bilder tryck här


Motor och hantverksdagen är nu avslutat och årets begivelse blev mycket lyckat. För bilder tryck här

Ett välbesökt slåttergille genomfördes i Strömsnäs den 20 juli. För bilder tryck här

Vi vill tacka våra besökare för en mycket trevlig midsommarfest i hembygdsparken! För bilder tryck här

Vi har även haft besök av Ankarsrums skola i parken, för information och bilder tryck här


Årets första vandring är nu genomförd. För bilder tryck här


Nu finns Axel Delormes gedigna arbete om Boarum att köpa från Hembygdsföreningen. För information tryck här


Program för 2014 finns här